دیوان محاسبات

  • اثرات تخریبی تله کابین بر جنگل ناهارخوران را بررسی کنید

    در نامه رییس فراکسیون محیط زیست مجلس خطاب به رییس دیوان محاسبات کشور عنوان شد:

    اثرات تخریبی تله کابین بر جنگل ناهارخوران را بررسی کنید

    سلامت نیوز: سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای خطاب به مهرداد بذرپاش رییس دیوان محاسبات کشور، با استناد به گزارش های موجود که در متن نامه به آن ها اشاره شده است و با ارائه گزارشی از تخریب های متعدد استقرار تله کابین در جنگل ناهارخوران گرگان از جمله لرزه خیزی زیاد منطقه، رمبندگی خاک محل پروژه، تراکم پوشش گیاهی ایستگاه مقصد، تعریض مسیر جنگلی موجود و دیگر مسائل و نیز مخالفت 128  نفر از اساتید دانشگاه های استان گلستان و "شبکه سمن های محیط زیستی و منابع طبیعی استان" از او خواست تا ضمن بررسی ابعاد مختلف طرح و همچنین روند صدور مجوز مربوطه، این فراکسیون را از اقدامات انجام گرفته مطلع کند.