ماجراي ديويد كاربانوف

ماجراي ديويد كاربانوف

6 ارديبهشت 1386

مسئولان بيمارستان از اين بيمار به طور كامل قطع اميد كرده و او را جواب كرده‌اند. ديويد كاربانوف 16 ساله مدت‌ها صبر كرد تا سرانجام بيمارستان سنت آنتوني در اوكلاهاما سيتي پذيرفت او را رايگان جراحي كند.
9.24066s, 15q