متخصصان ايراني موفق به توليد " راديو داروها" شدند

متخصصان ايراني موفق به توليد " راديو داروها" شدند

3 خرداد 1386

رييس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي كشور،از توليد "راديو داروها" در اين پژوهشگاه توسط متخصصان داخلي خبر داد.
9.33579s, 15q