گروه تحقیقاتی ایمنی‌درمانی سرطان در کشور راه‌اندازی شد

14 اسفند 1394

مدیر گروه تخصصی ایمنی درمانی سرطان و پزشکی ترمیمی پژوهشکده سرطان پستان از راه‌اندازی گروه تحقیقاتی ایمنی‌درمانی سرطان در این پژوهشکده خبر داد و گفت: در روش ایمونوسل‌تراپی، سلول‌های فرد در جهت از بین بردن سلول‌های سرطانی تقویت خواهند شد.
حوزه بهداشت و درمان كشور بخش حياتي جامعه است

حوزه بهداشت و درمان كشور بخش حياتي جامعه است

30 فروردين 1386

در تنظيم بودجه بايد اهميت و تاثيرگذاري هر بخش در جامع مطالعه شود از جمله حوزه بهداشت و درمان كه نياز به دقت بالايي دارد زيرا بخش حياتي جامعه است.
10.93891s, 16q