چالشی به نام دفن زباله‌های الکترونیکی

چالشی به نام دفن زباله‌های الکترونیکی

17 مرداد 1396

معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: زباله های الکترونیکی به دلیل سمی بودن با دفن آنها خطرات بیشتری به محیط زیست وارد می کنند و به همین دلیل با تفکیک و بازیافت آنها می توان یکی از دغدغه های زیست محیطی را حل کرد.
زمین در زباله‌های الکترونیک دفن می‌شود

زمین در زباله‌های الکترونیک دفن می‌شود

26 آبان 1395

پسماندها یا زباله های الکترونیکی از نمونه معضلاتی است که با ظهور انقلاب صنعتی و پیشرفت و توسعه ای که در حوزه دیجیتال و ادوات و تجهیزات الکترونیکی حاصل شد،بصورت محسوسی نمود و ظهور پیدا کرد.
12.11114s, 16q