از زخم‌ نترسید

از زخم‌ نترسید

30 ارديبهشت 1399

در جراحت‌هایی که جسم تیزی به پوست وارد شده است هرگز آن را از بدن خارج نکنید، زیرا سبب ‏افزایش خونریزی و حتی مرگ می‌شود بریدگی، زخم و خراشیدگی چه کوچک باشد چه بزرگ، دردناک است و تا زمانی که نسبت به آن بی‌توجه ‏باشید، همراه شما خواهد بود؛ گاهی همین بی‌توجهی ممکن است سبب عفونت جای زخم و بریدگی شود که نمی‌توانید نادیده‌اش بگیرید.
11.31041s, 15q