هرچه جوان‌تر بهتر

هرچه جوان‌تر بهتر

6 دي 1385

در سال‌هاي اخير با ورود زنان به دنياي كار و تحصيل از يك طرف و شرايط سخت ازدواج براي مردان از طرف ديگر، سن ازدواج افزايش يافته است
5.49401s, 15q