ابداع روش‌هاي موثر بازده سوخت‌هاي زيستي را افزايش مي‌دهد

ابداع روش‌هاي موثر بازده سوخت‌هاي زيستي را افزايش مي‌دهد

24 اسفند 1385

به گفته محققان، ابداع يك روش جديد و موثرتر براي توليد سوخت‌هاي زيستي علاوه بر اينكه ميزان مواد خام لازم براي تهيه اين سوخت را به ميزان زيادي كاهش مي‌دهد، مي‌تواند سوخت مورد نياز كل شبكه حمل و نقل آمريكا را تامين كند.
12.28277s, 15q