كشف يك مجموعه جديد و انبوه ستاره‌اي در كهكشان راه شيري

كشف يك مجموعه جديد و انبوه ستاره‌اي در كهكشان راه شيري

3 فروردين 1386

تصاوير تلسكوپي جديد وجود يك مجموعه انبوه ناشناخته و تازه كشف شده از ستاره‌ها را در بخش‌هاي داخلي كهكشان راه شيري نشان مي‌دهد.
10.86484s, 15q