شيوع مجدد بيماري سرخك در اروپا

شيوع مجدد بيماري سرخك در اروپا

1 بهمن 1387

بيماري سرخك طبق گزارشي در مجله تخصصي لانست بار ديگر در اروپا شايع شده است.
ابتلا به سرخك مي تواند خطرناك باشد

ابتلا به سرخك مي تواند خطرناك باشد

28 شهريور 1386

بيماري سرخك را نبايد كم اهميت شمرد زيرا درمان شدن اين بيماري در دوران كودكي مي تواند بيماري هاي سخت و شديد قلبي، كليوي، مفصلي و مغزي را به دنبال داشته باشد.
پژوهشگران به روشي نوين براي شناسايي سريع بيماري سرخك دست يافتند

پژوهشگران به روشي نوين براي شناسايي سريع بيماري سرخك دست يافتند

24 ارديبهشت 1386

پژوهشگران پژوهشگاه ملي بيماري‌هاي واگيردار ژاپن به‌روشي دست يافتند كه با استفاده‌از آن در جريان آزمايش بيماري سرخك مي‌توان فقط در طول ‪ ۱۰‬دقيقه ويروس اين بيماري را شناسايي كرد.
8.17312s, 15q