مردم همیشه در جاده!

مردم همیشه در جاده!

27 شهريور 1400

در هفته گذشته به طور متوسط در هر روز بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار وسیله نقلیه در جاده‌ها تردد کردند.
14.59023s, 15q