سـفر بـه چـه قـیمـت؟!

سـفر بـه چـه قـیمـت؟!

28 اسفند 1399

با فرارسیدن تعطیلات نوروزی گویی بخشی از مردم با بی تفاوتی نسبت به عجز و التماس مسئولان بهداشتی و درمانی کشور در حال بستن چمدان های خود برای رفتن به سفری متفاوت با طعم تلخ کرونا هستند.
7.05866s, 15q