علامت اصلي بيماري شيدايي، خوشحالي مفرط است

علامت اصلي بيماري شيدايي، خوشحالي مفرط است

18 ارديبهشت 1386

"مانيايي" يا شيدايي نوعي بيماري رواني است كه در آن بيمار هيجان زده پر حركت و غالبا به طرز ناراحت كننده اي خوشحال است و به نظر عجيب به نظر مي آيد كه گفته شود، خوشحالي علامت اصلي اين بيماري است.
10.27862s, 15q