شیر کاکائو بهترین گزینه برای ریکاوری بعد از ورزش

شیر کاکائو بهترین گزینه برای ریکاوری بعد از ورزش

6 آذر 1398

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که شیر کاکائو بهترین نوشیدنی برای ریکاوری و بازیابی بدن بعد از تمرینات سنگین ورزشی است.
شیر کاکائو موثرتر از نوشیدنی ورزشی برای ریکاوری ورزشکاران

شیر کاکائو موثرتر از نوشیدنی ورزشی برای ریکاوری ورزشکاران

25 تير 1397

مطالعات انجام شده توسط محققان ایرانی و کانادایی نشان داد که شیر کاکائو بهترین نوشیدنی بعد از ورزش و برای ریکاوری بسیار موثر است.
9.24286s, 15q