عوارض عجیبی که پس از چندماه بهبود یافتن از کرونا بروز می‌کند

عوارض عجیبی که پس از چندماه بهبود یافتن از کرونا بروز می‌کند

30 بهمن 1399

سازمان بهداشت جهانی ابراز نگرانی کرد که عوارض پسا کرونا در بهبودیافتگان، ممکن است به دلیل بزرگی اپیدمی بر سلامت جهانی تأثیر بگذارد.
6.73951s, 15q