يكبار هم غذاي پرچرب نخوريد

يكبار هم غذاي پرچرب نخوريد

20 خرداد 1386

به گفته پزشكان مصرف فقط يك بار وعده غذايي پرچرب و حاوي چربي‌هاي اشباع شده علاوه بر ايجاد آثار سو بر رگ‌هاي خوني و قلب باعث جلوگيري از عملكرد مثبت HDLها يا همان كلسترول خوب خون مي‌شود.
6.06437s, 16q