غربالگری ژنتیک در کشور اجباری می شود

غربالگری ژنتیک در کشور اجباری می شود

16 بهمن 1397

رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه یکی از برنامه های اصلی این سازمان پیشگیری از معلولیت در جامعه است، گفت: اجباری کردن غربالگری ژنتیک قبل از ازدواج، از جمله این برنامه ها است.
کاهش تولد کودکان معلول با انجام غربالگری ژنتیک

کاهش تولد کودکان معلول با انجام غربالگری ژنتیک

7 تير 1396

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه با انجام غربالگری ژنتیک می توان شاهد کاهش تولد کودکان معلول بود، گفت: با اقدامات پیشگیرانه نیز می توان مانع تولد کودکان معلول شد.
6.29921s, 15q