غيزانيه‌ همچنان تشنه

غيزانيه‌ همچنان تشنه

22 تير 1399

بيش از چهل روز گذشت، شنبه‌هاي بسياري نيز به جمعه رسيد، آب بالاخره به غيزانيه رسيد، اما نه كامل و نه سالم. غيزانيه با 600 حلقه چاه نفت، از سال‌هاي پيش با مشكل كم‌آبي دست‌و‌پنجه نرم كرده است، وعده‌هاي چهل يا پنجاه روزه نيز از سال‌ها پيش داده شده است، در كنار تشنگي مدام و وعده‌هاي مدام، اما منابع مالي درشتي در سال‌هاي اخير براي حل معضل آب و فاضلاب در استان‌ نفت‌خيز كشور اختصاص داده شده است.
13.15343s, 15q