با بیماری فلج معده آشنا شوید

با بیماری فلج معده آشنا شوید

29 بهمن 1399

فلج معده به وضعیتی اطلاق می شود که معده نمی تواند از راه طبیعی تخلیه شود.
فلج معده چیست؟

فلج معده چیست؟

26 آبان 1395

فلج معده یا همان گاستروپارزی، یک بیماری مزمن طولانی مدت است که به شرایطی اطلاق می شود که معده نمی تواند از راه طبیعی تخلیه شود.
7.65195s, 15q