ایده‌ای برای پایان قاچـاق‌فروشی در ناصرخسرو

ایده‌ای برای پایان قاچـاق‌فروشی در ناصرخسرو

6 آذر 1398

شاید اگر طبق قانون همه امور مرتب انجام می‌شد، با تحقق پرونده الکترونیک در حوزه سلامت دیگر بازار سیاهی به نام ناصرخسرو در تهران وجود نمی‌داشت و هیچ‌کس نمی‌توانست با استفاده از دفترچه بیمه‌های کرایه‌ای به خرید داروهای خاص پرداخته و در مواقع لزوم آنها را احتکار کند.
7.34761s, 15q