خیز فایزر برای ساخت قرص ضد کرونا

خیز فایزر برای ساخت قرص ضد کرونا

6 مهر 1400

شرکت فایزر از آغاز مرحله بالینی تولید قرص ضد کرونای خود خبر داد.
12.0865s, 15q