افزایش قرق‌ به جای بالا بردن تعداد مناطق حفاظت شده

افزایش قرق‌ به جای بالا بردن تعداد مناطق حفاظت شده

1 بهمن 1399

4قرق خصوصی کشور برای شکار 93کل و قوچ، مجوز شکار گرفتند. قرق‌دارها می‌توانند تا 6درصد از جمعیت گونه‌های قرق به شرط افزایش جمعیت در یک سال گذشته شکار کنند.
قرقیزستان دروازه ورود داروی ایرانی به کشورهای حوزه اورسیا

قرقیزستان دروازه ورود داروی ایرانی به کشورهای حوزه اورسیا

24 دي 1396

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به همکاری‌های ایران و قرقیزستان در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: قرقیزستان می‌تواند دروازه ورود دارو و تجهیزات پزشکی و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ایرانی به کشورهای حوزه اوراسیا باشد.

قرق های اختصاصی ابزاری برای نجات حیات وحش ایران

17 اسفند 1394

بر اساس آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، قرق اختصاصی به محدوده ای از جنگل و مرتع و آب و آب بندان و کوهستان و زمینهای بایر یا دایر اطلاق می شود که امتیاز شکار و صید در آن محدوده ، با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره برداری از حیوانات قابل شکار و صید پس از موافقت مقامات صلاحیت دار وزارت جهاد کشاورزی،از طرف سازمان حفاظت محیط زیست برای مدت معین به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار می شود.
7.024s, 15q