وجود كروميوم در آب سرطان زاست

وجود كروميوم در آب سرطان زاست

29 ارديبهشت 1386

محققان آمريكايي اعلام كرده‌اند اضافه كردن كروميوم به آب باعث سرطان مي‌شود.
11.48297s, 15q