وقتي كسی به فكر كيت‌ها نبود

وقتي كسی به فكر كيت‌ها نبود

26 بهمن 1399

«من، متولد ۱۳۴۱، ۵۶ ساله هستم، دكتراي علوم آزمايشگاهي و يك دختر ۱۸ساله دارم.» اين گزاره را زني مي‌گويد كه به همراه يك همكار و دو دانشجوي دكتراي خود 6 ماه به تنهايي مسوول ارزيابي تمام كيت‌هاي تشخيص كرونا دركشور بود.
5.84532s, 15q