استفاده از لامپ‌هاي فلورسان در مدارس، دانش‌آموزان را دچار سردردهاي شديد مي‌كند

استفاده از لامپ‌هاي فلورسان در مدارس، دانش‌آموزان را دچار سردردهاي شديد مي‌كند

17 شهريور 1386

محققان به تازگي دريافته‌اند كه افزايش ميزان استفاده از لامپ‌هاي فلورسان در مدارس، دانش‌آموزان را بيش از پيش دچار سردردهاي شديد مي‌كند.
5.11966s, 15q