کیک توهم‌زا از فضای مجازی تا واقعیت

کیک توهم‌زا از فضای مجازی تا واقعیت

4 دي 1396

خبر شیوع استفاده کیک توهم‌زا طی روزهای گذشته در فضای مجازی دست به دست می‌شد این در حالی است که سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر این موضوع را تایید نمی‌کند و معتقد است تنها یک مورد از فروش کیک توهم‌زا گزارش شده و این موضوع به هیچ وجه فراگیر نبوده است.
10.46777s, 15q