اثرات طولانی مدت مصرف متامفتامین

اثرات طولانی مدت مصرف متامفتامین

3 مرداد 1400

مصرف طولانی مدت متامفتامین اثرات منفی بسیاری همچون اعتیاد به همراه دارد. اعتیاد، بیماری مزمن بازگشت به مصرف است که مشخصه آن جستجوی اجباری برای دارو و مصرف آن بوده و همراه با تغییرات مولکولی و عملکردی در مغز است.
10.44135s, 16q