عیسی کلانتری با عبور مترو پردیس-تهران از قلب پارک های ملی "خجیر" و "سرخه حصار" موافقت کرد

عیسی کلانتری با عبور مترو پردیس-تهران از قلب پارک های ملی "خجیر" و "سرخه حصار" موافقت کرد

28 تير 1400

دشنه محیط زیستی ترین دولت ایران بر قلب مناطق حفاظتی و اکوسیستم های ارزنده و شکننده کشور در آخرین هفته های پایانی پیش از تحویل به دولت جدید فرورفت. این بار پارک های ملی و مناطق حفاظت شده حاشیه پایتخت قربانی تصمیم های خلاف قاون سازمان متولی محیط زیست کشور شده اند.
8.9831s, 16q