اعمال محدودیت‌های شدید کرونایی از اول آذر

اعمال محدودیت‌های شدید کرونایی از اول آذر

25 آبان 1399

‌ناگزیر از اعمال محدودیت‌های شدید هستیم. طرح محدودیت‌ها از اول آذر در سراسر کشور به اجرا درمی‌آید. در این طرح هر شهر مقررات خاص خود را دارد و نتیجه آن هفتگی بررسی خواهد شد.
6.83917s, 15q