مخچه روباتیک ساخته شد

مخچه روباتیک ساخته شد

9 خرداد 1386

با تلاش دانشمندان اسپانیی برای ساخت مخچه روباتیک، رقابت جهانی برای خلق روبات هایی که بیشتر شبیه انسان باشند وارد مرحله تازه ای شده است.
11.06108s, 15q