شرایط انتخاب مدیران پرستاری سطوح مختلف ابلاغ شد

شرایط انتخاب مدیران پرستاری سطوح مختلف ابلاغ شد

25 بهمن 1396

باتوجه به اهمیت جایگاه مدیریت اثربخش در ارائه مراقبت‌های با کیفیت و رضایت‌مندی مردم، با همکاری معاونت پرستاری و مرکز تحول و توسعه اداری وزارت بهداشت، شرایط انتخاب مدیران پرستاری سطوح مختلف بیمارستانها و دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شد.
مدیران غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی کشور،برحق نظارت و کنترل مواد غذائی،آرایشی وبهداشتی وزارت بهداشت تاکید کردند.

مدیران غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی کشور،برحق نظارت و کنترل مواد غذائی،آرایشی وبهداشتی وزارت بهداشت تاکید کردند.

15 اسفند 1385

در هجدهمین گردهمائی معاونین و مدیران غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بر تبئیت حق نظارت و کنترل مواد غذائی،آرایشی و آشامیدنی در حوزه معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت تاکید کردند.
14.90917s, 15q