هر 4 مدرسه یک مراقب سلامت داشته باشد

هر 4 مدرسه یک مراقب سلامت داشته باشد

20 بهمن 1397

در این زمینه دانش آموختگان کافی در کشور وجود دارد و باید شرایط برای استخدام یا خرید خدمت از این افراد در آموزش و ‏پرورش فراهم شود اما‏ در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش برای استخدام این مراقبان سلامت ‏مشکلاتی دارد.‏
مشکلات مراقبین سلامت شاغل در طرح تحول سلامت

مشکلات مراقبین سلامت شاغل در طرح تحول سلامت

11 آذر 1397

پنج مراقب سلامت شاغل در طرح تحول سلامت از مشکلات شغلی خود می‌گویند؛ آن‌‌ها خواستند تا سخنانشان شنیده و چاره‌ای اندیشیده شود.
400 هزار ایرانی نیازمند مراقبت در منزل هستند

400 هزار ایرانی نیازمند مراقبت در منزل هستند

16 مهر 1397

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: هم اکنون حدود 20 هزار معلول و سالمند از خدمات مراقبت در منزل برخوردار هستند در حالی که برآوردها نشان می دهد حداقل 400 هزار نفر به این خدمات نیاز دارند.
نظام پرستاری با کمیسیون بهداشت در مورد رشته مراقبت سلامت مکاتبه کند

نظام پرستاری با کمیسیون بهداشت در مورد رشته مراقبت سلامت مکاتبه کند

19 مرداد 1397

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگرسازمان نظام پرستاری در این مورد مشکلی دارد می تواند این موضوع را در قالب مکاتبه با کمیسیون بهداشت مجلس ارائه دهد تا در صورت لزوم ورود پیدا کنیم، چرا که همه ما حول یک محور تامین منافع ملی و توسعه کشور در حوزه منابع انسانی فعالیت می‌کنیم و به این دلیل که در حوزه سلامت نقطه نظر مشترکی داریم، قطعا به یک نتیجه واحد هم دست خواهیم یافت.
نارضایتی ۹۹،۸ درصد ماماها از نظام مراقبین سلامت

نارضایتی ۹۹،۸ درصد ماماها از نظام مراقبین سلامت

17 ارديبهشت 1395

رئیس انجمن علمی مامایی با انتقادی به یک طرح گفت:در طرح مراقبین سلامت،پزشک مشغول نمونه‌گیری از خلط یک بیمار است و بعد همین پزشک باید خدمات لازم را به زنان باردار و کودکان ارائه دهد! بنابراین ۹۹،۸ درصد ماماهای شاغل از نظام مراقبین سلامت ناراضی‌ هستند.
9.27277s, 15q