هلی کوپترهای اطفای حریق ایران در ترکیه؛ جوانان ایران با دست خالی در قلب آتش زاگرس

هلی کوپترهای اطفای حریق ایران در ترکیه؛ جوانان ایران با دست خالی در قلب آتش زاگرس

13 مرداد 1400

بار دیگر نیروهای داوطلب در آتش سوزی جنگل های زاگرس جان دادند؛ آنهم درست در روزهایی که ایران هواپیماهای آب پاش به ترکیه اعزام کرده است.
12.09453s, 16q