جزییات همسان سازی حقوق بازنشستگان از زبان مدیرعامل تامین اجتماعی

جزییات همسان سازی حقوق بازنشستگان از زبان مدیرعامل تامین اجتماعی

16 اسفند 1399

طبق اعلام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در سال ۱۴۰۰ بازنشستگان ۹۹ هم برای مرحله دوم متناسب سازی شامل می‌شوند و دغدغه نداشته باشند.
تجمع بازنشستگان کارگری مقابل مجلس

تجمع بازنشستگان کارگری مقابل مجلس

16 اسفند 1399

صبح امروز با فراخوان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، بازنشستگان مقابل مجلس جمع شدند.
اعمال همسان‌سازی مستمری بازنشستگان روستایی

اعمال همسان‌سازی مستمری بازنشستگان روستایی

11 آذر 1399

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سرانجام به صندوق بیمه روستاییان و عشایر رسید و قرار شد حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق که در ۱۰‌سال گذشته بازنشسته شده با فردی که در سال‌۹۸ بازنشسته شده است همسان می‌شود به‌طوری که حقوق این اقشارحداقل ۵۲‌‌درصد افزایش یافته است.
8.77642s, 15q