عکس/مسن‌ ترین جراح جهان

عکس/مسن‌ ترین جراح جهان

17 بهمن 1395

شاید 90 سالگی برای خیلی‌ها، سنی است که کار کردن مسخره به نظر برسد و اینکه گوشه‌ای امن و کمی توجه، تمام خواسته یک فرد 90 ساله باشد.
درجراحي بيماران مسن‌تر ترجيحا ازبي‌حسي منطقه‌يي استفاده شود

درجراحي بيماران مسن‌تر ترجيحا ازبي‌حسي منطقه‌يي استفاده شود

28 شهريور 1386

رييس انجمن بيهوشي و مراقبت‌هاي ويژه با بيان اين كه 75 درصد عمل‌هاي جراحي با روش بيهوشي عمومي انجام مي‌شود، گفت:‌ 25 درصد از عمل‌هاي جراحي نيز با استفاده از بي‌هوشي منطقه‌يي صورت مي‌گيرد.
تلفن همراه با امکانات ویژه برای افراد مسن تر

تلفن همراه با امکانات ویژه برای افراد مسن تر

27 اسفند 1385

يک نوع تلفن همراه که دارای دکمه ويژه اورژانس است اخيرا برای افراد مسن تر به بازار آمده است.
8.90729s, 15q