مشاوره بارداری در ازدواج‌های فامیلی چه اهمیتی دارد؟

مشاوره بارداری در ازدواج‌های فامیلی چه اهمیتی دارد؟

5 بهمن 1399

دبیر انجمن تشخیص و درمان بیماری‌های جنین با اشاره به شایعترین بیماری های جنینی و اهمیت انجام غربالگری‌های حین بارداری، در همین راستا بر لزوم پوشش بیمه ای نوعی از آزمایش خون جهت تشخیص ۳ تا ۵ اختلال کروموزومی در ابتدای بارداری تاکید کرد.
7.70694s, 15q