معجونی شگفت انگیز که از کم خونی جلوگیری می‌کند

معجونی شگفت انگیز که از کم خونی جلوگیری می‌کند

31 تير 1400

متخصصان تغذیه معتقدند مخلوط شیر و خرما به پیشگیری از کم خونی و گردش بهتر خون کمک می‌کند.
14.27722s, 16q