قانون جامع پيشگيري از معلوليت‌ها تا 2 هفته آينده تدوين مي‌شود

قانون جامع پيشگيري از معلوليت‌ها تا 2 هفته آينده تدوين مي‌شود

7 خرداد 1386

معاون پيشگيري بهزيستي اعلام كرد: پيش‌نويس قانون جامع پيشگيري از معلوليت‌ها دو هفته آينده تمام مي‌شود و پس از آن از طريق وزارت رفاه براي تصويب نهايي تقديم مجلس مي‌شود.
6.06175s, 15q