نباید دور پزشکان حصار کشید

نباید دور پزشکان حصار کشید

20 مهر 1392

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه برخی با استفاده از تریبون مجلس، صحبت های ناحق و غیرمنصفانه ای درباره جامعه پزشکی می زنند وبرای اینکه بتوانند در دور بعد انتخابات مجلس رای بیاورند حرف های تبلیغاتی زیادی را درباره ممنوعیت دو شغله بودن پزشکان می زنند،تاکید کرد با تصویب این طرح پزشکان انگیزه ای برای فعالیت در مناطق محروم نخواهند داشت.
ابتدا بار مالی طرح ممنوعیت دوشغله بودن پزشکان را تخمین بزنید/وزارت بهداشت با کمبودهای اعتباری کنونی نمیتواند این طرح را اجرا کند

ابتدا بار مالی طرح ممنوعیت دوشغله بودن پزشکان را تخمین بزنید/وزارت بهداشت با کمبودهای اعتباری کنونی نمیتواند این طرح را اجرا کند

13 مهر 1392

دکتر علیرضا زالی با بیان اینکه :«به نظر من ابتدا باید این فرصت داده شود تا بار مالی اجرای این طرح تخمین زده شود و با متانت و بدون شتاب زدگی و با طرح برنامه ای در صدد اجرای این طرح برآمد .» تاکید کرد:«معتقدم که در شرایط کنونی که وزارت بهداشت با چالش های اعتباری روبرو است هر گونه بار جدید اجرایی که بار مالی آن طراحی و تضمین نشده باشد می تواند باعث بروز مشکلاتی شود ».
6.36653s, 15q