نامه یک پزشک به شجونی: از واژگان بيماري براي قياس ناداني استفاده نکنید

نامه یک پزشک به شجونی: از واژگان بيماري براي قياس ناداني استفاده نکنید

8 بهمن 1393

دکتر حسین کرمانپور ،مدیر اورژانس بیمارستان سینا طی نامه ای به شجونی نماینده مجلس با بیان اینکه :«ما از ميان هر قوميت و گروه و فرقه اي باشيم، در مواجهه با دريافت ايراد ژنتيكي در ميان يكي از بستگانمان، كه منجر به بيماري منگوليسم شود شانس برابري داريم.» افزود :«بيماران منگول در يك اتفاق ساده، محصول ژنتيكي خود را درست دريافت نكرده و در اثر اين واقعه، انسان معصومي متولد مي شود با درجه فكري و ذهني كمتر و صورتي متفاوت تر اما صدالبته بي آزار، دوست داشتني، با چشماني مهربان و فطرتي پاك در تمام عمر.»
10.41548s, 15q