توصیه‌های کرونایی؛ از خرید مواد غذایی فله‌ای پرهیز کنید

توصیه‌های کرونایی؛ از خرید مواد غذایی فله‌ای پرهیز کنید

3 بهمن 1399

رعایت نکات بهداشتی همچنان مهم‌ترین عوامل در پیشگیری از بیماری کرونا به شمار می‌رود و رعایت دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر به قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا شود.
5.69532s, 15q