كشف بيش از 700 موجود زنده ناشناخته

كشف بيش از 700 موجود زنده ناشناخته

1 خرداد 1386

محققان آلماني در اعماق اقيانوس منجمد جنوبي موفق به كشف بيش از 700 موجود زنده كه تا بحال ناشناخته بودند شدند.
12.35797s, 15q