ساخت ابزار ميكروسكوپي جديد براي كمك به مقابله با سرطان

ساخت ابزار ميكروسكوپي جديد براي كمك به مقابله با سرطان

10 خرداد 1386

محققان دانشگاه پزشكي و دندانپزشكي نيوجرسي، به ابزار ميكروسكوپي جديدي دست يافته‌اند كه مي‌تواند تومورها را بسته به نوع پروتئين روي سطح سلول‌هاي سرطاني مرتب كند و در نهايت در درمان سرطان مورد استفاده قرار گيرد.
6.5859s, 15q