دلایل و عوارض التهاب عضله میوکارد قلب

دلایل و عوارض التهاب عضله میوکارد قلب

18 فروردين 1400

در موارد شدید، میوکاردیت می تواند موجب تشکیل لخته های خون شود زیرا قلب نمی تواند خون را به درستی پمپاژ کند.میوکاردیت به واسطه بروز التهاب در عضله میوکارد قلب شکل می گیرد. این التهاب می تواند بر سیستم الکتریکی قلب تاثیر گذاشته و توانایی این اندام برای پمپاژ خون به سراسر بدن را کاهش دهد.
7.92785s, 15q