اراده جمعی برای نابودی یک تالاب

اراده جمعی برای نابودی یک تالاب

19 اسفند 1399

تالاب ارزشمند انزلی، مهاركننده سیلاب‌ها، مطبوع‌كننده هوا، پناهگاه پرندگان و آبزیان، رویشگاه لاله‌ها و نیلوفرهای آبی ، پالایش‌دهنده آلاینده‌ها ، تامین‌كننده آب كشاورزی مزارع پیرامون و تفرجگاه انسان‌ها در هزاران سال گذشته حالا در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.به گفته كارشناسان محیط‌زیست و منابع طبیعی، رسوبات حوضه آبخیز تالاب انزلی به علت ضعف عملیات آبخیزداری و تخریب بیش از اندازه پوشش گیاهی و جنگل تراشی، سالانه بالغ بر 585‌هزار تن خاك به صورت رسوب به این تالاب سرازیر می‌شود.
7.24217s, 15q