همايش "کاربرد نانو فناوري در پوشش هاي صنعتي" برگزار مي شود

همايش "کاربرد نانو فناوري در پوشش هاي صنعتي" برگزار مي شود

8 خرداد 1386

همايشي با عنوان "كاربرد نانو فناوري در پوشش هاي صنعتي"، نهم خرداد در تالار مركزي پژوهشگاه صنعت نفت برگزار مي شود.
8.17824s, 16q