تخلیه نخاله‌های ساختمانی در مکان‌های غیرمجاز گریبانگیر شهرستان‌های تهران

تخلیه نخاله‌های ساختمانی در مکان‌های غیرمجاز گریبانگیر شهرستان‌های تهران

2 اسفند 1399

درپی افزایش حجم ساخت و ساز در بسیاری از شهرهای کشور، رها کردن نخاله‌های ساختمانی در محل‌های غیرمجاز به یکی از معضلات زیست‌محیطی برخی شهرها و حاشیه آن‌ها از جمله برخی شهرستان‌های استان تهران تبدیل شده است.
10.18945s, 15q