داروخانه‌های کشور امکان نسخه‌پیچی غیرحضوری را ندارند

داروخانه‌های کشور امکان نسخه‌پیچی غیرحضوری را ندارند

25 فروردين 1399

به دنبال طرح مباحثی مبنی بر استفاده از تله مدیسین در بحران کرونا، نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه امکان نسخه خوانی الکترونیک در داروخانه ها فراهم است اما نسخه پیچی الکترونیک برای بیماران در داروخانه ها فعلا فراهم نیست، گفت: طبق مقررات کشور دارو باید به صورت حضوری و با توصیه و مشاوره داروساز به بیمار ارائه شود.
8.85437s, 15q