ضربه‌ای که 6 پایه‌شدن مقطع ابتدایی به نظام آموزشی وارد کرد

ضربه‌ای که 6 پایه‌شدن مقطع ابتدایی به نظام آموزشی وارد کرد

18 اسفند 1399

9 سال از اجرای نظام آموزشی 3-3-6 در سطح مدارس کشور می‌گذرد؛ نظامی که از همان ابتدای ورودش به ساختار آموزش و پرورش با مخالفت‌های سرسختانه کارشناسان آموزشی و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همراه شد؛ اما تمام این مخالفت‌ها نتوانست عزم جزم مسوولان آموزش و پرورش را برای اجرای این نظام خدشه‌دار کند و اینگونه بود که 3-3-6 وارد مدارس کشور شد.
10.02795s, 15q