ورود تركيبات نقره به بدن سلامتي را تهديد مي کند

ورود تركيبات نقره به بدن سلامتي را تهديد مي کند

29 آذر 1385

درصورتيكه نقره آزاد شده در زير پوست جمع شود بصورت لكه‌هاي آبي يا خاكستري رنگ ديده مي‌شود كه اصطلاحا به بيماري "آرگيريا" معروف است و اگر در چشم جمع شود سبب كاهش بينايي مي‌شود.
4.78974s, 15q